Doelstelling

Bevordering van Maatschappelijke voorwaarden

M.b.t. bescherming van de rechten van de mensen en de bevordering daarvan hebben niet alleen nationale en decentrale overheden te maken met de wet- en regelgeving, ook maatschappelijke organisaties kunnen direct te maken krijgen met een groot aantal beginselen. De dienstverlener neemt immers de taak op zich, de taak van de overheid te vergemakkelijken.

Hier is dus sprake van integraal managen, waarbij een dienstverlener wel een eigen identiteit behoudt, zijn of haar eigen strategie voert, maar met ‘beperkingen’ die uit artikel 6 Grondwet voortvloeien.
Er is dus sprake van een zekere mate van vrijheid, maar bij het maken van keuzes is het natuurlijk goed dat deze maatschappelijk verantwoord zijn.

Partijen stellen zich ten doel met alle passende middelen, zowel op nationaal als internationaal terrein, zodanige voorwaarden te scheppen dat de vastgestelde rechten en beginselen daadwerkelijk kunnen worden verwezenlijkt.