De gedroomde participatiesamenleving

Zo is in Raadsinformatie te lezen dat er met ingang van de Wet maatschappelijke ondersteuning (2007) meer samenhang komt in de ondersteuning voor de burger. Tijdens een (voor)verkenning in 2010 blijkt dat het kwaliteitsbeleid in de Wmo onderbelicht is gebleven.

Met het artikel Kwaliteitsbeleid in de Wmo (2015) wordt duidelijk dat ‘we’ de eerste twee jaar onze verwachting niet te hoog moeten stellen: er is nog weinig of niets aan gedaan!

Zonder te toetsen vraagt het CAK in sommige gevallen een eigen bijdrage van € 248,18 per vier weken in 2016. Het maximale periodebedrag wordt voor sommige € 323,22 in 2017.

Onder voorzitterschap van mr. F. Korthals Altes heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) onderzoek verricht naar de werking van de rechtsstaat. Gebleken is dat de Verzorgingsstaat op tal van fronten faalt. Zo lees ik: “Het huidige instrumentarium schiet in dit opzicht tekort.”

Op 19 april 2013 vroeg het kabinet de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) te adviseren over rechtsstatelijkheid in de lidstaten van de Europese Unie (EU). Het kabinet constateert dat de EU een rechtsgemeenschap is en dat een goed functioneren van de rechtsstaat in alle lidstaten daarom onmisbaar is. Uit Publicatie 87 van de AIV blijkt dat het Koninkrijk net zo geacht is als de rotte appel bij de groenteboer?

Hoe omgevingsbewust zijn onze ministers die namens de Koning optreden? Omgevingsbewustzijn betekent allereerst dat je breed geïnformeerd bent. Als volksvertegenwoordiger beschik je over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren binnen en buiten je organisatie. Deze kennis benut je effectief voor je eigen functioneren en voor de organisatie waar je werkt.

Het is een terechte opmerking! Dit land wordt immers hoofdzakelijk bestuurd door mensen die nog nooit voor eigen rekening en risico iets hebben ondernomen. Velen snappen er nog steeds niks van. Zijn zij wel (zorg)professional of beslissingsbekwaam? Wilsbekwaamheid of keuzebekwaamheid is immers het (menselijk) vermogen om vrije en overwogen beslissingen te nemen.

Bedenk dat Nederland sinds 23 januari 1579 een autonoom gebied (of autonome regio, provincie enzovoort) is. Dit is een gebied waarvan het gebiedsbestuur (beduidend) meer bevoegdheden mag en kan uitoefenen van de centrale of internationale overheid dan andere gebiedsbesturen binnen dezelfde staat of werelddeel.

Niet alleen de politiek maar ook andere overheidsfunctionarissen moet(en) zich serieus af (gaan) vragen of de gedroomde participatiesamenleving niet op voorhand door henzelf gesaboteerd is! – http://volksverraad.nl//

Is hier geen sprake van Zorgfraude en mensenhandel op grote schaal, georganiseerd binnen het Koninkrijk der Nederlanden? Dader(s) en delict laten zich moeilijk identificeren, maar geheel onmogelijk is het niet.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *